Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

I audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością – 2016 r.

W marcu 2016 r. Urząd Miejski w Zabrzu kolejny raz poddał się ocenie w zakresie jakości świadczonych usług zgodnie ze standardami normy ISO 9001. Audytorzy jednostki certyfikującej Dekra Certification Sp. z o. o. przeprowadzili audyt, który potwierdził wysoki standard usług dla ludności oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej. W jego wyniku został kolejny raz utrzymany certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. Pozytywne zakończenie procesu kolejnego audytu nadzoru jest gwarancją, że tut. Urząd dąży do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, w szczególności mieszkańców Zabrza i zabrzańskich przedsiębiorców. Sprawny System Zarządzania Jakością dowodzi o ciągłym doskonaleniu, zwiększa efektywność pracy oraz poziom zadowolenia nie tylko interesariuszy, ale także pracowników.
W ramach audytu przeprowadzonego w tut. Urzędzie zwrócono szczególną uwagę na wyróżniające się aspekty i obszary m.in. dot.:
- bardzo dobrej organizacji systemu zarządzania dokumentami i zapisami z wykorzystaniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych,

 

- umiejętnego wykorzystania narzędzi elektronicznych pozwalających na zarządzanie komunikacją wewnętrzną w zakresie wymagań prawnych,

- bardzo dużego zaangażowania pracowników w realizację planowanych projektów ukierunkowanych
na zrównoważony rozwój społeczny,

- zapewnienia kompleksowej integracji pomiędzy podejściem procesowym do zarządzania,
a założeniami strategicznymi Urzędu,

- wspierania celów strategicznych przez System Zarządzania Jakością,

- wysokiego poziomu zaangażowania oraz determinacji Kierownictwa w rozwój kompleksowych rozwiązań zarządczych ukierunkowanych na ustawiczne zwiększenie skuteczności i efektywności funkcjonowania Urzędu,

- pragmatycznego budowania systemu zadaniowego oraz bardzo umiejętnego dostosowania
do systemu procesu rekrutacji i zarządzania personelem,

- budowania świadomości pracowników w zakresie ich udziału w realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze poprzez integracje indywidualnych zadań z założeniami strategicznymi w układzie kaskadowym,

- skutecznego procesu rekrutacji pracowników realizowanego na przestrzeni ostatnich kilku lat, który zapewnia aktualnie stabilność funkcjonowania Urzędu w realizacji założeń strategicznych i operacyjnych,

- integracji pomiędzy różnymi funkcjami organizacji w zakresie systemu nadzoru nad realizacją podstawowych zadań Urzędu,

- systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który zapewnia ciągły (on-line) nadzór nad statusem realizowanych spraw, jak również pełną identyfikowalność w zakresie świadczonych usług,

- skuteczności systemu zarządzania, który bezpośrednio przekłada się na sprawność obsługi klientów,
- permanentnego rozwoju systemu zarządzania, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązania, których stosowanie zwiększa efektywność funkcjonowania Urzędu,
- systemu monitorowania i pomiarów procesów zorientowanego na kluczowe wartości klienta,

- kompleksowego systemu analiz funkcjonowania poszczególnych procesów bezpośrednio wspieranego przez narzędzie informatyczne.
Wyniki I auditu nadzoru i szczególne aspekty jakości zarządzania w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały przedstawione na sesji Rady Miasta, która odbyła się 16 maja 2016 r.

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: