Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – 2015 r.

Już po raz trzeci Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał certyfikat zgodności z normą ISO 9001 dla świadczonych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej na okres kolejnych 3 lat tj. do kwietnia 2018 roku.

Od 7 lat zabrzański magistrat systematycznie rozwija system zarządzania jakością, w którym koncepcje i działania są zorientowane na jakość w każdym procesie, odpowiadając międzynarodowym normom. Wprowadzono praktyczne rozwiązania dla zapewnienia efektywności obsługi klientów poprzez wykorzystanie nowych technologii i metod zarządzania, a wychodząc poza standardy powszechnie obowiązujące w administracji publicznej, zastosowano procesowe podejście do obsługi klienta.

W marcu 2015 roku system zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu został oceniony w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 przez audytorów jednostki certyfikującej Dekra Certification Sp. z o.o., którzy wyróżnili dobre praktyki i ich aspekty:

- Tworzenia struktur społeczeństwa obywatelskiego, min.: konsultacje społeczne w ramach opracowania budżetu partycypacyjnego.

- Kluczowe kierunki rozwoju strategicznego miasta Zabrze, przedkładają się wprost na działania operacyjne, realizowane w poszczególnych procesach systemu zarządzania przez wydziały merytoryczne. Widoczne są relacje pomiędzy założeniami strategicznymi a codziennymi działaniami pracowników.

- Silna orientacja na klienta w zakresie działań na rzecz zmiany postrzegania przez mieszkańców aspektów podatkowych i budowanie świadomości wspólnych celów, związanych z wydatkowaniem kapitału finansowego pozyskiwanego od przedsiębiorców i mieszkańców Zabrza.

Wyniki trzeciej certyfikacji i szczególne aspekty jakości zarządzania w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały przedstawione na sesji Rady Miasta, która odbyła się 20 kwietnia 2015 r.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: