Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt „Przedszkole naszych marzeń- wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze projektu „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Urząd Miasta Zabrze ogłasza rekrutację do projektu.

Przedszkola objęte projektem:
b) Przedszkole Nr 43, ul. Klonowa 2 , 41- 800 Zabrze,
c) Przedszkole Nr 47, ul. Kalinowa 9a, 41- 806 Zabrze,
d) Przedszkole Nr 49, ul. Sportowa 42 , 41- 800 Zabrze.

Rekrutacja prowadzona będzie dla dzieci w okresie od 3-go września do 15-go września.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie n/w dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie do siedziby poszczególnych Przedszkoli, objętych wsparciem w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne dzieci wypełnia rodzic/opiekun prawny kandydata.
a) formularz zgłoszeniowy do projektu podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 1
b) deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 2
c) oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu – załącznik nr 3
d) formularz zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania – załącznik nr 4
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dla potrzeb promocji projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika – załącznik nr 5

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie Przedszkole naszych marzeń wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w siedzibach przedszkoli.


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Formularz_zgloszeniowy_dziecka_zalacznik_1 .pdf 894 (kB)
Deklaracja_uczestnictwa_zalacznik_2 .pdf 605 (kB)
Oswiadczenie_zalacznik_3 .pdf 800 (kB)
Formularz_danych_zalacznik_4 .pdf 434 (kB)
Zgoda_na_wyk._wizerunku_zalacznik_5 .pdf 727 (kB)
Regulamin_uczestnictwa .pdf 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: