Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Objazdy

Utrudnienia komunikacjne

03.04.2014

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że z powodu remontu torowiska tramwajowego od dnia 3 kwietnia zamknięty dla ruchu pojazdów będzie wjazd w ul. Myśliwską od strony ul. Wolności w Zabrzu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wykonawcy prace potrwają około 1 miesiąca.

 

Ulica Drzymały zamknięta

14.10.2013

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii osuwającego się nasypu pod obiektem kolei piaskowej w ciągu ul. Drzymały w Zabrzu, z dniem dzisiejszym na okres 5 dni, tj. do dnia 18.10.2013 r. ul. Drzymały zostaje zamknięta dla ruchu kołowego pojazdów.

Objazd prowadzący ulicami Bytomską i Ziemską wskazują stosowne tablice objazdowe i znaki informacyjne.
 

Ważna informacja dla kierowców

W związku z planowanym remontem rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Śląskich/prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że od 9 maja zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz na ul. Powstańców Śląskich.

Na czas prowadzonych robót na ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. prof. Zbigniewa Religi zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Dojazd do ul. Powstańców Śląskich będzie odbywał się ulicami: Religi, Stalmacha, Boboli i Piastowską.

Na liniach tramwajowych nr 3 i 5 na czas robót zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza.

Planowany termin zakończenia robót to 17.05.2013r.

Mapka w załączniku.

 

Remont torów tramwajowych na ul. 3 Maja

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ) firma ZUE S.A. informuje, iż 29 kwietnia planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na ulicy 3-go Maja (na odcinku od ulicy Ślęczka do ulicy Makoszowskiej oraz na skrzyżowaniu ulic 3-goMaja/Lutra).

Podczas trwania inwestycji ruch tramwajowy zostanie wstrzymany. Zachowany zostanie jeden pas ruchu, zaś zajmowany odcinek zostanie szczelnie wygrodzony siatką, płotem i zaporami drogowymi.
Aby uniknąć tworzenia się korków, na odcinku o jednym pasie ruchu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, odpowiednio oznakowany.

Nastąpi zamknięcie odcinka ulicy Lutra od strony ulicy 3-go Maja. Na zwężonym odcinku zapewnione zostanie kierowanie ruchem przez przeszkolonych w tym celu pracowników w czasie największego natężenia ruchu. Poza szczytem wprowadzony zostanie ruch wahadłowy i sygnalizacja świetlna.

Zamknięta zostanie prawa strony jezdni na odcinku od ulicy Ślęczka do ulicy Makoszowskiej. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku południowym z objazdem dla przeciwnego kierunku ulicami Makoszowską, Winklera, De Gaulla oraz Ślęczka.

Zapewnione zostaną wjazdy i wyjazdy z posesji, w których tymczasowe lokalizacje wykonawca ustali z zainteresowanymi w zależności od stanu zaawansowania prac i aktualnego zakresu robót.

Na czas wstrzymania ruchu tramwajowego przewidziano wykorzystanie obecnych połączeń autobusowych i wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej z wykorzystaniem istniejących przystanków autobusowych i autobusowo-tramwajowych.


Mapki przedstawiające zmianę organizacji ruchu w załączniku poniżej.


 

 

 


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Powstancow_Sl.-Religi .jpg 772 (kB)
mapki .docx 151 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: