Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Konferencje

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów”

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów”, odbędzie się w dniach 10-11 września 2009 r. i będzie połączona z Międzynarodowymi Targami Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Organizatorem Targów jest Urząd Miejski w Zabrzu oraz firma Media Sol. Targi odbywać się będą w formie workshopu, przewidziano też spotkania biznesowe pomiędzy profesjonalistami z branży turystycznej.

Do udziału w Targach zapraszamy przedstawicieli instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego z Polski, Europy i całego świata, kopalń udostępnionych do zwiedzania przez turystów, szlaków turystyki poprzemysłowej, browarów otwartych dla ruchu turystycznego, winnic i winiarni, szlaków rękodzieła artystycznego, fabryk czekolady i słodyczy otwartych dla turystów, palarni kawy, producentów biżuterii, zakładów jubilerskich udostępnionych dla ruchu turystycznego, producentów perfum, jak również jaskiń otwartych dla turystyki, podziemnych szlaków turystycznych, fortyfikacji itp. Na Targach chętnie będziemy gościć także przedstawicieli miast, regionów oraz wydawnictw turystycznych.

Więcej Informacji na temat I Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej można uzyskać w :

 • Urzędzie Miejskim w Zabrzu (Biuro Promocji Miasta – tel. 0-32 37-33-519)

 

Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Kultura Europy Środkowej”

Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu „Kultura Europy Środkowej” odbywają się w Zabrzu od 1997 r. Inspiracją do zorganizowania pierwszej pt. „Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha” było millenium śmierci św. Wojciecha. Konferencje te przyczyniają się do odkrywania naszej tożsamości i poznawania bogatej kulturowo przeszłości. W szerokim kontekście europejskim przybliżają historię śląskiej ziemi. Organizację ich zapoczątkował ówczesny naczelnik Wydziału Kultury i Sportu – Jerzy Chmielewski. Organizacją konferencji od strony merytorycznej od początku zajmował się Instytut Górnośląski w Katowicach. Dopiero od roku 2007rolę tę przejął Oddział Katowicki PAN. Od początku też przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Antoni Barciak.

Patronat honorowy nad poszczególnymi konferencjami sprawowali m.in.:

 • kard. Henryk Gulbinowicz – metropolita archidiecezji wrocławskiej,
 • abp Damian Zimoń – metropolita górnośląski,
 • bp František Lobkowitz- ordynariusz diecezji ostravsko-opavskiej,
 • abp Alfons Nossol – ordynariusz diecezji opolskiej,
 • bp Jan Wieczorek – ordynariusz diecezji gliwickiej,
 • Bogdan Zdrojewski – prezydent Wrocławia

Każdorazowo patronat nad konferencjami przyjmują także: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i rektorzy śląskich uczelni.

Tematy dotychczasowych XII konferencji:

 • 1997 r. – „Środkowoeuropejskie dziedzictwo Św. Wojciecha”
 • 1998 r. – „Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie”
 • 1999 r. – „Tysiącletnie dziedzictwo diecezji wrocławskiej”
 • 2000 r. – „Lux Romana w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Ślaska”
 • 2001 r. – „Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku”
 • 2002 r. – „Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej”
 • 2003 r. – „Curatores pauperum – Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej”
 • 2004 r. – „Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska”
 • 2005 r. – „ Kultura prawna w Europie Środkowej”
 • 2006 r. – „ Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach”
 • 2007 r. – „ Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku”
 • 2008 r. – „Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego”

Konferencje cieszą się one rosnącym zainteresowaniem środowisk naukowych historyków w kraju i za granicą. Biorą w nich udział uczeni z różnych ośrodków naukowych kościelnych i świeckich w kraju oraz z Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii. Spotkania te mają także ogromny walor edukacyjny – uczestniczą w nich corocznie grupy młodzieży szkół średnich i studentów zainteresowanych korzeniami naszej kultury. Podczas każdej konferencji jest także miejsce na referaty ukazujące historię lokalną (również z przeszłości Zabrza).

Pokłosiem każdej z konferencji jest wydana książka, zawierająca referaty i komunikaty wygłoszone podczas spotkań. Ukazują się także sprawozdania z konferencji w historycznych czasopismach naukowych w Polsce („Nasza Przeszłość”, „Zeszyty Historyczne” Polskiego Towarzystwa Historycznego) oraz w Czechach.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: