Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

KALENDARIUM LIPIEC - SIERPIEŃ ZCRP

 02.07.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


06.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


06.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


09.07.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 
13.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


13.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

10:00 – 11:30 BIZNESPLAN - KROK PO KROKU
Czym jest biznesplan? Kiedy robimy biznesplan? Analiza SWOT, co powinien zawierać biznesplan? Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu biznesowego.


13.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:30 – 13:00 ABC PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę jak krok po kroku należy przygotować
się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jakie niezbędne dokumenty należy złożyć, jakie są możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz wiele innych niezbędnych informacji.


13.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 KONSULTACJE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Z ZAKRESU:
- dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Unii Europejskiej,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- poradnictwa zawodowego dla pracodawców i ich pracowników.


13.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


16.07.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 
20.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 
20.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


23.07.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


24.07.2018 wtorek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 15:00 DYŻUR DORADCY EMERYTALNEGO
Doradca udzieli porad i wyjaśnień wszystkim zainteresowanym przejściem
na emeryturę lub uzyskaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
lub renty rodzinnej. Doradca poradzi jakie zgromadzić dokumenty i kiedy
je przekazać ZUS.


26.07.018 czwartek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

10:00 – 14:00 NOWE DZIAŁANIE! DORADZTWO BIZNESOWE
Spotkania indywidualne skierowane do przyszłych oraz aktualnych przedsiębiorców. Podczas godzinnego spotkania będzie można skorzystać z porad mentora
w zakresie kreowania pomysłów biznesowych, budowania relacji, marketingu, sprzedaży.


27.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


27.07.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


30.07.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 SPORY PRAWNE Z PRZEDSIĘBIORCĄ ZAGRANICZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ
Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe regulacje Prawa Unii Europejskiej
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego dotyczące sądów i prawa właściwych
do rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami na arenie Unii Europejskiej.


30.07.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


03.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


03.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


06.08.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


10.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


10.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


13.08.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


17.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


17.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


20.08.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


21.08.2018 wtorek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 15:00 DYŻUR DORADCY PŁATNIKA SKŁADEK
Doradca poradzi płatnikom składek opłacającym składki „sam za siebie” oraz tym, którzy ubezpieczają inne osoby w jaki sposób dokonać wpłaty, jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć oraz jak zgłosić do ubezpieczeń siebie lub pracowników, czy zleceniobiorców oraz członków rodziny.


24.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


24.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

10:00 – 11:30 BIZNESPLAN - KROK PO KROKU
Czym jest biznesplan? Kiedy robimy biznesplan? Analiza SWOT, co powinien zawierać biznesplan? Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu biznesowego.


24.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:30 – 13:00 ABC PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę jak krok po kroku należy przygotować
się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jakie niezbędne dokumenty należy złożyć, jakie są możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz wiele innych niezbędnych informacji.


24.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 KONSULTACJE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Z ZAKRESU:
- dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Unii Europejskiej,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- poradnictwa zawodowego dla pracodawców i ich pracowników.


24.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


27.08.2018 poniedziałek ZCRP, ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 KONSUMENCKIE PRAWA PRZY SPRZEDAŻY I PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH
NA ODLEGŁOŚĆ

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki przedsiębiorców względem klientów będących konsumentami oraz uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi oraz przy umowach na odległość lub zawartych poza siedzibą przedsiębiorcy.


27.08.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

14:00 – 17:00 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


29.08.2018 środa ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

9:00 – 13:30 KONSULTACJE NT. WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ZABRZU
Konsultanci będą udzielać bezpłatnych porad w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej
2014-2020.


30.08.2018 czwartek ZCRP, ul. Powstańców Śl. 3

10:00 – 14:00 NOWE DZIAŁANIE! DORADZTWO BIZNESOWE
Spotkania indywidualne skierowane do przyszłych oraz aktualnych przedsiębiorców. Podczas godzinnego spotkania będzie można skorzystać z porad mentora
w zakresie kreowania pomysłów biznesowych, budowania relacji, marketingu, sprzedaży.


31.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


31.08.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

07:30 – 10:30 NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA KLIENTÓW ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adwokat podczas dyżurów w ZCRP udzieli nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


 


NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZCRP OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!!

ZADZWOŃ: (32) 273-97-70, NAPISZ: ZCRP@UM.ZABRZE.PL

Odbierz swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy!
Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Program oferuje młodym przedsiębiorcom zniżki i udogodnienia proponowane przez lokalne firmy i instytucje.
Aby otrzymać kartę uczestnika programu wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
lub na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „Dla biznesu”.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
KALENDARIUM_CZERWIEC_2018 .docx 57 (kB)
KALENDARIUM_lipiec_sierpien_2018_2 .pdf 409 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: